Kolikor nas je različnih ljudi, toliko različnih potreb imamo. Vsak od nas ima svoje specifične potrebe, sebi unikatno telo, ki deluje in reagira drugače, kot telo drugega posameznika. In kljub temu, da imamo ljudje največkrat enake oz. vsaj podobne vadbene cilje, ni nujno, da bomo lahko vsi zastavljene vadbene cilje dosegli na enak način. Zakaj? Ravno zaradi tega, zaradi različnosti in drugačnosti organizma.
Za doseganje tistih, najkvalitetnejših rezultatov, rezultatov na najvišjem možnem nivoju, je potreben do neke mere individualen pristop. Individualen zaradi tega, da se lahko treningi ukrojijo in zastavijo na način, da bo posameznik cilje zanesljivo in kvalitetno dosegel ob upoštevanju specifičnih potreb posameznika.
Individualni treningi torej predstavljajo celosten pristop k doseganju zastavljenih vadbenih ciljev, ki je odvisen od posameznikovih življenjskih navad, prehranjevalnih navad in telesne kondicije.
Individualni trening je trening po meri.

  Dogovorite se za termin brezplačnega svetovanja in treninga s trenerjem

  Ime

  Priimek

  E-mail

  GSM

  Prepišite spodnje znake:
  [recaptcha]